ชลบุรี -โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่สวนนงนุช พัทยา

ชลบุรี -โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่สวนนงนุช พัทยา

 

เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนานันทา AB สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นาย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพ. ศ. 2560-2564 โดยมี ผอ.สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผอ.ททท.สนง.พัทยา คุณพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ สกรศ.

คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ที่ปรึกษา ททท.ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมสัมมนาเพื่อรับความคิดเห็น (ร่าง) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพ. ศ. 2560-2564 มีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
และการประชุมกลุ่มย่อย Focus Group แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสวนาในครั้งนี้

Post Author: admin