มหกรรมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ (ชมคลิปคลิกๆ )

มหกรรมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=et-xczu0p0E[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา โดยนายนิทัศน์ เรืองวิทยาโชติ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ และ ประธานชมรมกล้าแผ่นดิน และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม
ว่าที่รต.ธนัท ชัชวาลย์ อุปนายกฝ่านศิลปินและนักแสดง สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ใด้ร่วมจัดมหกรรมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยจาก ท่านปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ๑.เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๒.เพื่อรณรงค์ เชิญชวนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ให้ผู้รักสุขภาพ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรและประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ๓.เพื่อสร้างความต่อเนื่องในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ให้เป็นประเพณีปฏิบัติตลอดไป สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ มินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. ประเภทชาย-หญิงทั่วไป ไม่จำกัดอายุ, ประเภทบุคคลทั่วไปเดินเพื่อสุขภาพ ๔ กม. และเยาวชนเดินเพื่อสุขภาพ ๒ กม. ในโครงการนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนจากสถาบันการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “ยุวทูตสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา” เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีในการช่วยรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนทุกคน หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวหันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าเส้นชัยทุกประเภทการแข่งขันยังได้รับเหรียญผู้พิชิต, เสื้อที่ระลึก และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ติดตามรายละเอียดและร่วมสมัคร ร่วมการแข่งขันได้ที่ www.ptc.or.th อัตราค่าสมัครราคา ๔๐๐ บาท LINE ID : ptc.or.th ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๓๑๒๐๘-๖ สาขาลาดพร้าว ๒๕ ชื่อบัญชี มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา เพื่อโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล ซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิฯ จะทำการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ต่อไป

โกสินธ์ จินาอ่อน ภาพ/ข่าว

Post Author: admin