สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเบิกเนตรหลวงพ่อสุขใจ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเบิกเนตรหลวงพ่อสุขใจ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา ได้มีการประกอบพีเบิกเนตรหลวงพ่อสุขใจ ปางมารวิชัย องค์เซียงแสนทรงเครื่อง อายุมากกว่า 100 ปี โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลาง ผู้บริหาร พนักงาน สวในนงนุชพัทยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการนำหลวงพ่อสุขใจ ปางมารวิชัย องค์เซียงแสนทรงเครื่อง อายุมากกว่า 100 ปี มาประดิษฐาน ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุช นั้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้โดยรอบสวนฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลาเทวดา ทางสวนนงนุชได้มีการตกตแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศความเป็นวัดมากขึ้น ได้มีการปรับปรุงเจดีย์จากเดิมเพื่อให้มีความสง่างาม ซึ่งภายในสวนฝรั่งเศสที่มีการปรับปรุงใหม่นั้นจะเน้นการนำเจดีย์มาประดิษฐาน เพื่อให้มีรูปแบบคล้ายวัดให้มากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จำนำพระพุทธรูปดีมาประดิษฐาน ณที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับหลวงพ่อสุขใจ ปางมารวิชัย องค์เซียงแสนทรงเครื่อง อายุมากกว่า 100 ปี เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ความสูงจากฐานถึงเศียร 1.20 เมตร ส่วนปางมารวิชัย นั้นหมายถึง ปางที่พระพุทธเจ้าชนะพญามารในวันตรัสรู้ โดยตัวพระพุทธรูปเป็นองค์ที่มีความสง่างาม ทั้งนี่อยากจะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะสิ่งที่สูงสุดของศาสนา ซึ่งได้มีการนำมาประดิษฐานที่สวนนงนุชพัทยาแห่งนี้

 

Post Author: admin