“ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3” ตอกย้ำการส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกจัดโครงการประกวด Phyathai 3 Super Star Talent

“ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3” ตอกย้ำการส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกจัดโครงการประกวด Phyathai 3 Super Star Talent

เน้นให้เด็กๆ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3 ตอกย้ำการส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ เน้นให้เด็กๆ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ด้วยการจัดโครงการประกวด Phyathai 3 Super Star Talent เพื่อเป็นเวทีให้เด็กๆ ได้มาแสดงความสามารถรอบด้าน เนื่องจากเด็กๆ ปัจจุบันนี้มีความสามารถอยู่แล้วแต่อาจจะขาดในส่วนของเวทีที่จะแสดงออก โดยรพ.จึงพร้อมที่จะเปิดเวทีให้กับเด็กๆ ได้มาแสดงความสามารถโดยโครงการฯ ได้รับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมประกวด และในวันนี้ (13พ.ค.61) เป็นการประกวดที่จะเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ เพื่อมาเป็น Brand Ambassador ของศูนย์สุขภาพเด็ก ได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งยังได้ขึ้นปกวารสาร Phyathai 3 Health Delivery ซึ่งเป็นวารสารของรพ.พญาไท 3 อีกด้วย

นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 กล่าวว่า “โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังในการที่จะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กๆ การใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถ โดยโครงการฯนี้มีเด็กๆ สนใจเข้าร่วมประกวดกว่า 203 คน และได้รับการคัดเลือก เฟ้นหา ผู้ที่มีความสามารถสมวัย โดยคณะกรรมการ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม ในวันนี้ครับ โดยเด็กๆ ที่ผ่านเข้ารอบ มีความสามารถที่หลากหลาย ดังนั้นในวันนี้ขอให้เด็กๆ ทุกคน ที่ผ่านเข้ารอบ ร่วมแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ครับ ผมขออวยพรและเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในวันนี้

Post Author: admin