สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี

สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิมลราช บางกรวย-ไทรน้อย
เมื่อวันที่ 22 พ.ย 2560 เวลา 12.00 น.ที่ผ่านมาสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ใด้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยนายกสมาคม เสรีย์ รุ่งสว่าง เพื่อแถลงกิจการ รายรับ-รายจ่าย พิจราณาแก้ไขข้อบังคับ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย(เสรี รุ่งสว่าง นายกสมาคม)และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม(ธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคม)จับมือเพื่อเป็นภาคีที่ปรึกษาระหว่างสมาคมกันและกิจกรรมร่วมกัน โดยมีสมาชิกและศิลปินเข้าร่วมประชุมมากมายเช่น พ่อ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ , ศรเพชร ศรสุพรรณ , รังษี เสรีชัย , สุพรรณ สันติชัย , ศรชัย เมฆวิเชียร , กานจนา มาศิริ , ดำรงศ์ วงศ์ทอง , เด่นชัย สายสุพรรณ , เพ็ญนภา มุกดามาส , โจนัส , ดวงดี ศรีวิชัย ฯลฯ ครั้งนี้ทางสมาคมใด้รับเบริจากเงินจากคุณ กรองทอง ในครี่งนี้ด้วย

ต่าย อินเตอร์ รายงาน

Post Author: admin