วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ประชุมวางแผนจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาฉลองพระอุโบสถ (ชมคลิป)

วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ประชุมวางแผนจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาฉลองพระอุโบสถ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HtBn71Km8Ss[/embedyt]

เมื่อวันที่​ 17​ ตุลาคม​ 2561​ ที่ผ่านมา​ ที่วัดสันติคีรีญาณสังวราราม​ ตำบลแม่สลองนอก​ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลเอกแป้ง มาลากุล ณ​ อยุธยา ในฐานะประธานจัดสร้างพระอุโบสถวัดสันติคีรีญาณสังวราราม​ พร้อมด้วยพระครูศีลคุณากร​ (สุรสิทธิ์​ สีลคุโณ)​เจ้าอาวาสวัดสันติคีรีญาณสังวราราม​ คณะกรรมการวัด หน่วยงานราชการ และชาวบ้านทั้งที่เป็นชาวเขาหลากหลายเผ่า และชาวพื้นเมือง ร่วมประชุมวางแผนจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ฉลองพระอุโบสถเก่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนทั้งคนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยว นิยมมากราบสักการะ และเป็นสถานที่พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งอุโบสถนี่ ก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 และทำการบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสิ้น โดยทางวัดจะจัดพิธีเฉลิมฉลอง จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาฉลองพระอุโบสถใน​วันที่ 27 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

เบื้องต้นทางวัดจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เรียบง่าย เน้นชูศิลป วัฒนธรรม พื้นบ้าน และของชนเผ่า ของชาวบ้านแต่หมู่บ้านมาต้อนรับประชาชน และนักท่องเที่ยวและคณะสายบุญที่มาร่วมงาน เพื่อให้เกิดความประทับใจในวัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่าเพื่อกลับมาเยือนใหม่อีกครั้ง
ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรีญาณสังวราราม สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พบว่าในหมู่บ้านแห่งนี้พุทธศาสนิกชน ไม่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ มีเพียงสำนักสงฆ์เพียงแห่งเดียว

อีกทั้งบนยอดดอยหน้าสำนักสงฆ์ มีลักษณะเด่นสง่าเป็นชัยภูมิที่ดี จึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระดำริให้จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่อง จากจะทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เริ่มก่อสร้างในปี 2532 และในปี 2533 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับการก่อสร้าง และวัดไว้ในพระราชูปถัมภ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2537 โดยมี ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกของสำนักพระราชวัง เป็นผู้ออกแบบ

 

Post Author: admin