ซีพีแรม มอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต เปิดบ้านชมนวัตกรรมการผลิตอาหาร รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน ชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก

ซีพีแรม มอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต เปิดบ้านชมนวัตกรรมการผลิตอาหาร รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน ชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก

 

ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต พร้อมเปิดบ้านพาชมนวัตกรรมการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเบเกอรี่ รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก รวมถึงคุณภาพความใส่ใจและความพิถีพิถันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

นายวิเศษ วิเศษวิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูลมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศทิศทางองค์กรในโอกาส 30 ปี ซีพีแรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของงานที่ จังหวัดขอนแก่นได้มีการยกระดับขีดความสามารถและขยายกำลังการผลิต รองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ Food Provider มาตรฐานโลก อีกทั้ง ซีพีแรม ยังคงมุ่งมั่นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในการปลูกกระเพรา การส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

Post Author: admin