คณะผู้บริหาร​โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทคซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา​ นำคณะ​เยี่ยมชมศึกษา​ดูโรงงาน ณ.ประเทศไต้หวัน (ชมคลิป)

คณะผู้บริหาร​โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทคซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา​ นำคณะ​เยี่ยมชมศึกษา​ดูโรงงาน ณ.ประเทศไต้หวัน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lmDDtaY9FuI[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.จิม เฉรียง ประธานกรรมการบริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด ประเทศไต้หวัน เปิดโรงงานต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศไทยเข้ารับฟังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ระหว่างวันที่ 21-23ธ.ค.61 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน


คุณสมโภชน์ อาหุนัย ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด กล่าวการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จะเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ที่จะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทัดเทียมประเทศในภูมิภาคอื่นๆ พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศผู้นำทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้น มีระบบกักเก็บพลังงาน ESS (Energy storage system)


ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สามารถสร้างความเชื่อถือและคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย คุณสมโภชน์ กล่าวอีกว่า จะนำโครงการรถไฟฟ้าภายใต้เครือของบริษัท เช่น โครงการรถยนต์ไฟฟ้า โครงการกักเก็บพลังงานในอนาคต ที่บริษัทได้สร้างขึ้น นำมาลงทุนที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไป ยุค 4.0 อย่างแท้จริง

Post Author: admin