โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกป่าเก็บขยะ อบต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกป่าเก็บขยะ อบต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 บริษัท ดับเบิ้ลพีแลนด์ จำกัด ผู้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนหมวกและน้ำดื่ม ในกิจกรรมปลูกป่า และเก็บขยะ ของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ตำบลสองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง และร่วมกันอนุรักษ์รักษา โดยได้รับเกียรติมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

Post Author: admin