โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมมือกับกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสพเหตุเพลิงไหม้

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมมือกับกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

 

วันนี้ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง มอบหมายให้ นางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง/ตัวแทนบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้/จิตอาสา/อาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางปะกง/อาสาสมัครสาธารณุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)/อบต.เขาดิน/กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาดิน ลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

รวมทั้งผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน ต่อมา เวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ตามที่อำเภอรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องแถวจำนวน 1 ห้อง เมื่อคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ในท้องที่ ม.1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง โดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ได้มอบเงินพร้องถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุ

Post Author: admin