“ชาวตำบลเขาดิน” ขอ “EEC” เร่งเข้าพื้นที่ สร้างความเจริญสู่ชุมชน เมินคนป่วนเมือง (ชมคลิป)

“ชาวตำบลเขาดิน” ขอ “EEC” เร่งเข้าพื้นที่ สร้างความเจริญสู่ชุมชน เมินคนป่วนเมือง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LJVCcszMEqQ[/embedyt]

 

เมื่อวันที่15 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ชาวบ้าน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง กว่า 100 คน ตบเท้าเข้ายื่นเอกสาร ต่อ นายสุระศักดิ์ จันทร์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน รักษาการตำแหน่งอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านไปถึง นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงจุดยืนพร้อมก้าวสู่โลกใหม่รับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตพื้นที่ ตำบลเขาดิน ที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.โชคป์ทวีท์ อ้นถาวร กำนันตำบลเขาดิน กล่าวว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบนเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มากกว่า 100 คน ได้รวมตัวกันและเดินทางเข้ายื่นเอกสาร กับอุตสาหกรรมจังหวัดส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงจุดยืนความต้องการให้พัฒนาพื้นที่ ก้าวสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน โดยมาพร้อมกับสมุดลงนามและเอกสารสนับสนุนโครงการฯ อีก 775 คน เพื่อตอกย้ำการสนับสนุนโครงการให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและลูกหลาน ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ ได้ประกอบอาชีพทำกินอยู่กับครอบครัวในพื้นที่เกิด จึงอยากวิงวอนและแสดงจุดยืนของกลุ่มชาวบ้าน ในการนำเอกสารยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อส่งต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อความดังนี้


“เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีกับการพัฒนาพื้นที่ในตำบลเขาดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เข้ามาขัดขวางก่อกวนตามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและในเขตพื้นที่ตำบลเขาดินรูปแบบต่างๆ ในทุกวิถีทาง ทำให้มีผลกระทบเกิดความเดือดร้อนในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ของชาวตำบลเขาดินในอนาคต ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับชาว ต.เขาดิน ในทุกครัวเรือน และเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนโครงการฯ ให้มีประสิทธิผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


จึงรวมตัวกันมา เพื่อขอยื่นเอกสารแสดงจุดยืนความต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ และเพื่อความเจริญในพื้นที่ของพี่น้องชาว ต.เขาดิน พร้อมด้วยสมุดลงนามสนับสนุนโครงการฯ แนบท้าย ไว้ ณ ศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา แห่งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาว ต.เขาดิน อ.บางปะกง จะได้รับความเมตตาจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการช่วยเหลือผลักดันให้โครงการฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป”
ในการยื่นเอกสารครั้งนี้ นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกมารับเอกสาร ก่อนที่จะนำเรียน นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับทราบและแจ้งให้แก่ เลขาธิการ EEC และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อรับทราบข้อสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาดินต่อไป

Post Author: admin