ชาวท่าบอน สงขลา ขอเพิ่ม “กังหันลมไฟฟ้า” กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

ชาวท่าบอน สงขลา ขอเพิ่ม “กังหันลมไฟฟ้า” กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

 

จากกระแสข่าวลือ EA หาดกังหัน 3 ไม่จ่ายค่าเยียวยาให้ชาวบ้านนั้น ล่าสุดผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้าน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนว่า ทางบริษัทผู้ผลิต “กังหันลมปั่นไฟฟ้า” นอกจากจะเปิดใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนมาตลอด 2 ปีแล้วนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งจากการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังซบเซามานาน ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น


ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นายปราโมทย์ แสงอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประธานการประชุม เพื่อรับฟังความคิดของชาว ต.ท่าบอน ที่มีต่อโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลม กล่าวว่า โครงการหาดกังหัน เป็นโครงการฯ ของ บริษัทอีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด บริษัทย่อยของ EA เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จ. สงขลา

โดยได้รับการขานรับจากชาวบ้านทั้ง 2 จังหวัดด้วยดีตลอดมา จนถึงปัจจุบัน สำหรับการประชุมร่วมกันครั้งนี้ ได้เปิดโอกาศให้ตัวแทนแต่ละคนได้ผลัดกัน แสดงความคิดเห็นต่อโครงการกังหันลมปั่นไฟฟ้า ที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมต่างให้การยอมรับว่า โครงการดังกล่าว ก่อประโยชน์มหาศาลต่อคนในพื้นที่ ทำให้ที่ดินจากไม่มีราคามามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลง แถมยังมีเม็ดเงินลงมาในพื้นที่ในรูปแบบภาษี ซึ่งได้นำกลับมาช่วยพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้โครงการอีก 2 ข้อ คือ 1. ขอให้เจ้าของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. ขอให้ขยายโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เนื่องจากทำให้มีรายได้ในรูปแบบของภาษีย้อนกลับมาสู่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญ และยังช่วยทำให้ที่ดินจากเดิมไม่มีราคา ตอนนี้กลายเป็นทำเลทอง ตรงนี้จะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานมีรายได้มีเงินส่งลูกหลานเรียนหนังสือ และช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Post Author: admin