ททท. จัดกิจกรรม “Marcom รอบรู้” ณ จังหวัดลำปาง

ททท. จัดกิจกรรม “Marcom รอบรู้” ณ จังหวัดลำปาง

 


เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “Marcom รอบรู้” ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการเดินทางศึกษาดูงานของบุคลากร ททท. ด้านสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Section) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรทั้งบุคคลากรจาก ททท.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา เรียนรู้การทำงานร่วมกันของสำนักงานททท. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สังคมและด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง


ในการนี้ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเดินทางไปกับคณะบุคลากร ททท. ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และแนวทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง จากนั้นนำคณะเข้าพบนายกเทศมนตรีนครลำปาง ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ เพื่อรับทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครลำปาง


จากนั้น นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ได้นำคณะบุคลากร ททท. เดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำปาง อาทิ ชุมชนศาลาบัวบก ชุมชนที่มีชื่อเสียงในการทำผลิตภัณฑ์เซรามิก ต่อมาได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นการทำสปาเซรามิก จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีชื่อเสียง หลังจากนั้นเดินทางไปที่ถนนคนเดินกาดกองต้า ที่จัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ และชมถนนศิลปะ (Street Art) เส้นทางริมแม่น้ำวังที่วาดสะท้อนวิถีชีวิตของชาวลำปาง

Post Author: admin