ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ผนึก EA สร้างแหล่งรายได้ ดึงชุมชนกลับบ้านเกิด (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ ผนึก EA สร้างแหล่งรายได้ ดึงชุมชนกลับบ้านเกิด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TPbJ2ySaB0Y[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ชัยภูมิ หรือ โครงการ “หนุมาน” ทำพิธีเปิดที่ทำการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ณ. 8/8 หมู่ที่ 8 ตำบล ตะโกทอง อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิว ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่,นายสมาน กิ่งเพชร นายก อบต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ และคณะ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายระบบการทำงานของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือก โดยมี นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ โปรเจ็คเมเนเจอร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ชัยภูมิ หรือ โครงการ “หนุมาน” ให้การต้อนรับและบรรยาย หลังรับชมระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันลมแล้ว คณะผู้ว่าฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบพี่น้องเกษตรกร ในเขต อ. ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำในการปลูกพืชเกษตรกรรม โอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการปลูกดอกไม้ฝรั่งของชาวบ้าน หนองใหญ่ อ.ซับใหญ่


นายณรงค์ วุ่นซิว ผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ทางการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งแทนการปลูกมันสัมปะหลัง ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ(EA)เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ชัยภูมิ หรือ โครงการ “หนุมาน” ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการจัดสร้างระบบกระจายน้ำ โดยทำการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อใช้ในการเพราะปลูก ต่อไปเกษตรกรในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.ซับใหญ่ และ อ.เทพสถิต

ซึ่งเป็นที่ตั้งของกังหันลมปั่นไฟ จะช่วยให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ทำสวนได้มีน้ำใช้ ถือเป็นโครงการต้นแบบ ในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชน ส่งต่อให้ภาคประชาชนได้นำไปบริหารจัดการ เพื่อจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองต่อไป
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ โปรเจ็คเมเนเจอร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ชัยภูมิ หรือโครงการ “หนุมาน” กล่าวว่า หลังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ก่อตั้งขึ้นใน 3 เขตพื้นที่ อ.ซับใหญ่ อ. เทพสถิต และอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โครงการต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา เพราะตลอด 2 ปี ของการดำเนินโครงการ ๆ ทำประโยชน์ให้กับประชาชนหลากหลาย

โดยเน้นใช้แรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ เช่น การสร้างถนนหลายสาย ทำให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางสัญจร เกิดเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน กังหันลมเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นจุดแวะถ่ายรูป เช็คอิน หรือ แวะพักผ่อน
ส่วนการตอบแทนสังคม ล่าสุด โครงการช่วยเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนและ ต้องการน้ำในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในหมู่บ้านหนองใหญ่ อ.ซับใหญ่ ด้วยการสร้างระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งกระจายไปยังเกษตรกรในการปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งคาดว่าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ และมีแผนช่วยชาวบ้านหนองงูเหลือม อ.หนองบัวระเหว สร้างระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่ระบบประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป


ด้าน นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่ เปิดเผยว่า ชาวเกษตกรละแวกที่ตั้งกังหันลม ในเขต หมู่บ้านหนองใหญ่ อ.ซับใหญ่ เดิมทำไร่มันสัมปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดยมอบงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง และเข้ามาดูแลด้านการตลาดให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ 700 บาทต่อวัน ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มีความต้องการน้ำใช้ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน (EA)ที่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ชัยภูมิ ช่วยจัดสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำให้กับเกษตรกร นำมาใช้ในการเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องหยุดรอน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง


นายสมาน กิ่งเพชร นายก อบต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า กังหันลมเข้ามาในพื้นที่ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ได้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทาง หากมีการส่งเสริมจัดทำโฮมสเตย์สะอาดปลอดภัย จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานและหันกลับมาทำงานในบ้านเกิด มีโอกาสอยู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะมีมากขึ้น ๆ จุดนี้อยากฝากไปถึง EA มีโครงการช่วยดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้กับผู้สูงวัย จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น


นายไพวัล แทนทรัพย์ นายก อบต.วะดะแบก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ กล่าวปิดท้ายว่า การมีกังหันลมในพื้นที่ ช่วยให้เกิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ทำให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุกสวนน้ำที่ผุดขี้นมากลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเดิม ๆ อย่าง ทุ่งดอกกะเจียว น้ำตกตาดโตน หรืออุทยานป่าหินงาม เป็นต้น ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก การค้าการลงทุนดีขึ้น ประชาชนมีเงินทองในกระเป๋าเพิ่มขึ้น สุดท้ายนี้ อยากให้ทางโครงการช่วยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ เรื่องของพลังงานสะอาด ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาด หรือประวัติของกังหันลม เพื่อจะได้เป็นข้อมูลหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่สนใจต่อไป

Post Author: admin