บลูเทค ซิตี้ มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าอ่าง ฤา ไน “ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าอ่าง ฤา ไน “ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

 


มูลนิธิสื่อมวลชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงองค์กรภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม ทัวร์ ออฟ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 “เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าอ่าง ฤา ไน “ ในวันที่ 17 มี.ค.2562 ณ สันเขื่อนสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นส่งเสริมด้วยการ เดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน

รวมทั้งยังร่วมกันปลูกป่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสียัด แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคตะวันออกใน จ.ฉะเชิงเทรา และส่งเสริมกิจกรรมของมูลนิธิสื่อมวลชน จ.ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใน อ.ท่าตะเกียบ ตัวอ่างเก็บน้ำ ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเขากา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและผู้ที่รักสุขภาพเพื่อร่วมกันทำประโยชน์ต่อชุมชนด้วยอีกทางหนึ่ง

รายได้จากการหักค่าใช้จ่ายมูลนิธิจะนำไปมอบไปเป็นสวัสดิการกับสื่อมวลชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ บริษัทดับเบิ้ลพีแลนด์ จำกัด ผู้บริหารโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ โดย คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องกิจกรรมสำหรับสุขภาพและการออกกำลังกาย ได้ร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุน และร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น สันเขื่อนสียัด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าอ่าง ฤา ไน “ ในครั้งนี้อีกด้วย

 

Post Author: admin