งานแถลงข่าวมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานี 2563” ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 (ชมคลิป)

งานแถลงข่าวมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานี 2563” ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fafQK7CAnPs[/embedyt]

 

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา17:00 น งานแถลงข่าว สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ว ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฏ์วงค์ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และ ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย นายสาธร กาญจนซิบ(รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ), นายสุชาติ ชายมัน (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ) , นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ (นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี) , พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ (ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี), พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม (ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ), นางสาวนวพร ชัวชมเกตุผู้อำนวยการการท่องเที่ยว สำนักงานนราธิวาส และ ผศ. พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ร่วมแถลงข่าว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานี 2563” ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกำหนดในการจัดกิจกรรม การแสดงแสงสีเสียง ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20:00 – 21:15 , วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดงานและการแสดงแสงสีแสง เวลา 19:30-21:30 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีการลุยน้ำ ลุยไฟ และกิจกรรมแสดงม่านน้ำพุประกอบดนตรี ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมแสดงม่านน้ำพุประกอบดนตรี ณ เชิงสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี และวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการแข่งขันเชิดสิงโตดอกเหมยนานาชาติ 2020 เพื่อส่งเสริมการกีฬา ,การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นที่รู้จัก และยังสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน


นายไกรศร วิศิษฏ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ปัตตานี” เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อม ด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ หลากหลาย และยังมีความพร้อมในทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย นับเป็นอีกจังหวัดที่งดงามด้วยวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพ ภูมิประเทศ ซึ่งมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ยุคอาณาจักรลังกาสุกะจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเป็นเมือง พหุวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี จึงมีความเชื่อ ความศรัทธาเกิดขึ้นมากมาย จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน


​นอกจากนี้ จังหวัดปัตตานียังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ “Pattani Adventure Park” หรือ Sky Walk ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์/ จุดชมวิว หอดูนก และเส้นทางชมทัศนียภาพเชิงนิเวศบริเวณป่าชายเลน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าในเมืองของจังหวัดปัตตานี ยังมีการท่องเที่ยวโดยท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยม คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะกะพ้อใน โดยมีจุดเด่น คือ กิจกรรมชมนกเงือก สัมผัสทะเลหมอก นั่งรถไม้ (ฟอมูล่าโบว์) ชิงช้าไม้ ถือเป็นชุมชนท่องเที่ยวน้องใหม่ จากเดิมที่มี 12 ชุมชน
และในส่วนของการส่งเสริมทางด้านกีฬา จังหวัดปัตตานีได้จัดสร้างโครงสร้างทางด้านกีฬาเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดปัตตานี

และการจัดงานงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เรายังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมวิ่ง Night run “กตัญญูคู่ฟ้า เมืองตานี 2020” เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย และส่งผลให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องหลากหลาย และทรงคุณค่าด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปัตตานีที่งดงาม


สำหรับกิจกรรมงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2563 หรือที่เรียกกันติดปาก คือ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นประเพณีโบราณที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพ นับถือ ปฏิบัติสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ศาลเจ้าจะนำองค์พระต่าง ๆ ออกแห่แหน ให้ผู้มีจิตศรัทธาสักการะรอบเมืองปัตตานี พร้อมทั้งกระทำพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี และกระทำพิธีลุยไฟ เป็นการเชิดชูองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่มีจากความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบสานตั้งแต่โบราณ ซึ่งคนหนุ่มในจังหวัดปัตตานี จะกลับมาร่วมพิธีหามเกี้ยวกันอย่างเนืองแน่นผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมการแสดงแสงสีเสียง ,น้ำพุประกอบดนตรี การแข่งขันสิงโตเสาดอกเหม่ย ในวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 ในงาน มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานี 2563”

​นายธาดา คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ได้กล่าวถึง : ภาพรวมของการจัดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ ลิ้มกอเหนี่ยว กิจกรรมการหามเกี้ยวมหามงคล และพิธีหาม พระลุยน้ำ-ลุยไฟ

นายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวจการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภาพรวมของงานในกิจกรรมครั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการอุตสาหกรรมการกีฬาให้ไปสู่อาเซียน รวมถึงการต่อยอดกระจายเพิ่มรายได้ในท้องถิ่นให้ดีขึ้นจากผู้ที่มาเข้าร่วมงานนำไปบอกต่อของภาพลักษณ์เมืองแห่ง การกีฬา แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมเส้นทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี และคาดว่างานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานี 2563” จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 17 ล้านบาท (คาดการณ์ผู้ร่วมกิจกรรม 6,000 คน คนในพื้นที่ 1,000คน คนนอกพื้นที่ 5,000 คน แบ่งเป็นชาวต่างประเทศ 1,000 คน ชาวไทย 4,000 คน)


นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้กล่าวถึง การดูแลอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานแก่ สื่อมวลชน นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมงาน

พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การดูแลความปลอดภัย และการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สิน และผู้ที่มาเข้าร่วมงาน

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี กล่าวถึง การดูแลความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก ช่วงการจัดงานฯรวมถึงการจราจรให้มีความคล่องตัวลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ กับผู้ที่สัญจรในเส้นทางการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมประสานในด้านขอพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกับหน่วยานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานครั้งนี้

นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
กับการแสดง แสงสีเสียง Mapping 4D ครั้งแรกในปัตตานี ในชุดการแสดง “ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว : กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภช” Light and Sound และดนตรีน้ำพุ สุดอลังการ ในวันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และชมน้ำพุดนตรีที่แม่น้ำปัตตานี ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดปัตตานี

 

#ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
#จังหวัดปัตตานี
#สำนักงานการท่องและกีฬาและกีฬาจังหวัดปัตตานี
#กาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #เทศบาลเมืองปัตตานี
#มูลนิธิเทพปูชนียสถานจังหวัดปัตตานี
#บริษัทมหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด

Post Author: admin