รมว.พิพัฒน์ ประธาน เปิดมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ แห่งเมืองปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ปัตตานี (ชมคลิป)

รมว.พิพัฒน์ ประธาน เปิดมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ แห่งเมืองปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ปัตตานี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=O5Tlm2fXVa0[/embedyt]

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจ ประการ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการ ท่องเที่ยว และ กีฬา เป็น ประธาน เปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี (พี่ใหญ่) ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง การ ท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นาย เขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี เปิด ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


รมว.พิพัฒน์ กล่าว ว่า จังหวัดปัตตานี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม และวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน สิ่งเหล่านี้นับเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเสมือนหนึ่งการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวปัตตานี สู่สายตาบุคคลภายนอก เพื่อส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสจังหวัดปัตตานีมากขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ผมขอชื่นชมและขอบคุณชาวปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ประจำปี 2563 มีสีสันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างบรรยากาศ การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เชื่อใจ และวางใจกัน เพื่อความสงบและสันติสุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริง


จังหวัดปัตตานี โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเทพปูชนียสถาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนจังหวัอปัตตานี ได้จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญู คู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณ ถนนอาเนาะรู ถนนปะนาเระ และถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมตลาดจีนหัวตลาด (กือดาจีนอ) 2. การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง 3 วัฒนธรรม/การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

4. กิจกรรมชมบ้านขุนพิทักษ์รายา 5.การแสดงสดแสง สี เสียง ประกอบระบบมัลติมีเดีย Mapping 4 D / เลเซอร์ 6.หามเกี้ยวมหามงคลและพิธีเปิดการจัดงานๆ 7. พิธีลุยน้ำ -ลุยไฟ 8. การแสดงน้ำพุดนตรี/การฉายม่านน้ำพร้อมเอฟเฟกต์ 9. การแข่งขันบาสเกตบอล 10. กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 11. กิจกรรมวิ่ง Night run “กตัญญูคู่ฟ้า เมืองตานี 2020” 12.การแข่งขันการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยนานาชาติ ประจำปี 2563 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน #กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) #จังหวัดปัตตานี #สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี # การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาส #เทศบาลเมืองปัตตานี #มูลนิธิเทพปูชนียสถาน เจ้าแม้ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี #สื่อมวลชนทุกภาคส่วนจังหวัดปัตตานี รังสรรค์งานโดย#บริษัทมหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด

Post Author: admin