สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พบ ‘เลขาฯ รมว.แรงงาน’ หารือ ‘สถานการณ์แรงงานคนพิการไทย’

สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือเรื่อง “สถานการณ์แรงงานคนพิการไทย” พร้อมเสนอ “โครงการนำร่อง 1 ตำบล 1 คนพิการ”


วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และคณะขอเข้าพบหารือประเด็น “สถานการณ์แรงงานคนพิการไทย” ณ ห้องมิตรไมตรี 1 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พร้อมเสนอประเด็นสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ นำเสนอ

ข้อที่ 1 “โครงการนำร่อง 1 ตำบล 1 คนพิการ” ซึ่งประเทศไทยมีตำบลมากกว่า 9,652 แห่ง ทั่วประเทศ และหากภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการจะสามารถเพิ่มแรงงานให้คนพิการได้กว่า 9,652 อัตรา


ข้อที่ 2.ประเด็นปรึกษาหารือ การกำหนดอัตราส่วนข้าราชการ พนักงานราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน เช่นเดียวกับสถานประกอบการ 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน
เช่น กระทรวงมหาดไทย มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานต่างๆ ให้นำมานับรวมกันทั้งกระทรวงฯ ยกตัวอย่าง กระทรวงมหาดไทย มีข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 5,000 คน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยควรที่จะต้องจ้างงานคนพิการ 50 คน เป็นต้น


ข้อที่ 3. ปรึกษาหารือ รัฐวิสาหกิจ ควรกำหนดอัตราส่วน ในส่วนของคำว่าสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจนั้น รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นถ้าหากมีการกำหนดทิศทางให้ชัดเจน ว่าควรอยู่ในส่วนของคำว่า หน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การที่สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และคณะมาขอเข้าพบในวันนี้ ทำให้ทางกระทรวงแรงงานได้รับทราบสภาพปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย อีกทั้งได้ให้ความช่วยเหลือตามเป้าหมาย โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนพิการไทย

Post Author: admin