นักศึกษา ปรม.15 เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า

นักศึกษา ปรม.15 เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลงในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าการบริหารงานภาครัฐและการเมืองมหาชน ปรม.15 ณ สวนจิตรลดา กทม.

ในการนี้ได้มีคณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาร่วมรับเสด็จร่วมพิธี อาทิ นายชูชีพ ตรีโภคา ,นายประวิทย์ ชินประเสริฐ ,ดร.ณัฐภน ลิมปิเจริญ เป็นต้น

 

นายชูชีพ ตรีโภคา เผยว่า ตนเองเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่โชคดีที่ได้จบหลักสูตรสูงสุดนี้ที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าและวันนี้ได้รับพระราชทานใบประกาศสนียบัตรและเข็มพระปกเกล้าซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ผม และครอบครัวตลอดจนวงตระกูล ทั้งนี้ยังมีพ่อค้าประชาชนที่ได้รับใบประกาศสนียบัตรและเข็มนี้ก็มีมากมายหลายคนต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วย ที่เรียนจบหลักสูตร ปรม.15 มาและนายชูชีพกับนักข่าวอีกว่าตนและครอบครัวจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตลอดไป ส่วนพ่อค้าประชาชนที่ได้จบหลักสูตรและได้รับพระราชทานเหรียญในวันนี้ทุกคนต่างปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระหมากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสด็จมามอบให้ในวันนี้และจะนำหลักสูตรไปใช้เพื่อจะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในทุกๆต่อไป

Post Author: admin