บลูเทค ซิตี้ จัดประกวดเต้นเพื่อส่งเสริมการแสดงของเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ Bluetech City Dance Show ในงานหลวงพ่อโสธรและงานจังหวัด

บลูเทค ซิตี้ จัดประกวดเต้นเพื่อส่งเสริมการแสดงของเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ Bluetech City Dance Show ในงานหลวงพ่อโสธรและงานจังหวัด

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 63 นส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาผู้บริหารโครง การนิคมอุตสากกรรมบลูเทคซิตี้​บูธนิทรรศการ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เปิดเผิยถึงการ จัดประกวดเต้น Bluetech City Dance Show เพื่อสรรหาน้องๆผู้รักการเต้นเพื่อให้น้องๆมีพื้นที่ในการแสดงออกและ เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเต้นแด็นซ์

ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าสมัคร ผู้ชม ผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ในคืนที่ผ่านมาโดยมีน้องๆ เยาวชน จำนวน 4 ทีม เข้าแข่งขันทุกคนต่างทุ่มเทการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ พยายามคิดท่าเต้นแบบสร้างสรรค์ การแต่งกาย บุคลิกที่เหมาะสม การแสดงออกให้เข้ากับเพลงที่ใช้ประกวดด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

มีผู้ชนะเลิศการประกวดใด้แก่ทีม Double Power ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรองชนะเลิศคือ ทีม Backpack ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท โดยทั้งสองทีมนี้ จะเข้าไปสู่รอบแชมป์อ๊อฟเดอะแชมป์ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะเจอกับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ที่จะแข่งในวันนี้ (7 พ.ย.63) รวม 4 ทีม ซึ่งผู้ชนะเลิศในรอบแชมป์อ๊อฟเดอะแชมป์ จะได้รับเงินราง วัล 3,000 บาทในคืนปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

Post Author: admin