นครสวรรค์-จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38″นครสวรรค์เกมส์” อย่างยิ่งใหญ่และอลังการ

นครสวรรค์-จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38″นครสวรรค์เกมส์” อย่างยิ่งใหญ่และอลังการ

เวลา 18.00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38″นครสวรรค์เกมส์” โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้ด้วย

ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566)“นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยทุกจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16,346 คน และมุ่งเน้นการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ในการแข่งขันครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนงบประมาณตั้งแต่การเตรียมการการแข่งขัน คัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและการจัดการแข่งขันระดับชาติ

สำหรับพิธีการจะรับชมการแสดงประกอบพิธีเปิด P-Hot เดอะแร็ปเปอร์และการแสดง 2Welcome to Nakhon Sawan ต่อไปด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทั้ง 5 ภาค 77 จังหวัด เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขัน


จากนั้นจะเป็นการกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสิน และจะเข้าสู่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยขบวนอัญเชิญไปพระฤกษ์ นำโดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจุดที่คบเพลิงของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

หลังจากนั้น นักกีฬาวิ่งคบเพลิง จะวิ่งคบเพลิงเพื่อไปจุดต่อยังกระถางคบเพลิง ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” อย่างเป็นทางการ

 

#การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38
#นครสวรรค์เกมส์
#บริษัทมหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด
เขียนข่าว : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์
เสนอข่าว :ศุภชัย เพชรยศ

Post Author: admin