รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่กำชับ สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรประจำตัวประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่กำชับ สปส. รณรงค์ ผปต.พกบัตรประจำตัวประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี2561 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 กระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในการเดินทาง กลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ดังกล่าว โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ (ใหม่) และสถานีรถไฟหัวลำโพง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานประกันสังคมไปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน พร้อมแนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตน ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้ขึ้นทะเบียนไว้ทราบนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในส่วนของผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่สะดวกหรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ดูแลสุขภาพให้ดี และระมัดระวังโรคที่มากับอากาศเย็น ที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีความสุขในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และกลับมาปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างปกติสุขต่อไป

****************************

Post Author: admin