เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ระดมสินค้าของดีพื้นบ้านกว่า 100 ร้านค้ามาจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล

เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ระดมสินค้าของดีพื้นบ้านกว่า 100 ร้านค้ามาจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อ 29 ธ.ค.2560 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณถนน หน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองท่าเหนือ ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตลาดประชารัฐ น้อมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี จังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดวัฒนธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อบจ.อุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดงานนี้ขึ้นตามโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม รวมถึงของฝากทางวัฒนธรรม ของขวัญปีใหม่ และน้อมใจภักดิ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ภายในงาน มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน เช่น ข้าวพันผัก หมี่พัน ยำงวม ของดีบ้านฉันจาก 9 อำเภอ อาทิ ไม้กวาดตองกง ผ้าไทยพื้นถิ่น รวมกว่า 100 ร้านค้า ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคของอาคารไม้โบราณ อายุเกือบ 100 ปี ของหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่มีความสวยงาม โดยตลาดวัฒนธรรมแห่งนี้ จะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น.

นำรัก สมบัติ (อุตรดิตถ์)

Post Author: admin