โครงการ”ร่วมต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น” ครั้งที่ 2

โครงการ”ร่วมต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ ๒๐มกราคม๒๕๖๑ที่ผ่านมา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายราเชนท์ กงสิมมานายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลมพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเชียงกลมให้การต้อนรับนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งคณะดำเนินการแจกผ้าห่ม 1,000 ผืนพร้อมด้วยมุ้ง200ชุดให้ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม

 

พร้อมทั้งนำเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก มาแจกให้ชาวบ้านอีกด้วยด้วยภาวะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ อำเภอปากชม จังหวัดเลย จะมีอุณหภูมิต่ำทางเทศบาลตำบลเชียงกลมจัดโครงการ”ร่วมต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น” ครั้งที่ 2 เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในเขตเทศบาลเชียงกลมที่ใด้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยดั่งกล่าว

โกสินธ์ จินาอ่อน /รายงาน

Post Author: admin