สวนนงนุชทุ่มงบ 1,000 ล้านบาทเปิดศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

สวนนงนุชทุ่มงบ 1,000 ล้านบาทเปิดศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

 

บนพื้นที่ 65 ไร่ รองรับ EEC ประเดิมนัดแรกตอนรับนักท่องเที่ยวจีนกว่า 3,000 คน
ที่ศูนย์ประชุมนานาขาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี บริษัท china Beijing Zi Fu Biological Technology จำกัด ได้มีการตัดประชุมใหญ่และการจัดการแข่งขันปาฐกถาสุจภาพทั่วหน้าของผู้สูงอายุ สมัยที่ 5 ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวได้เลือกสวนนงนุชพัทยาในการจัดประชุม โดยมี น.ส.น.ส.สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ให้การตอนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 3,000 คนที่เข้าร่วมประชุม


โดยการจัดประชุมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย และเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก หลังมีพัฒนาเรื่องนักท่องเที่ยวจีนให้เป็นระบบดีกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ


ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดสร้างศูนย์ประชุมนงนุชพัทยา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC โดยได้ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คนสำหรับการจัดประชุมและรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถึง 5,000 คนในการจัดเลี้ยง บนพื้น 65 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างศูนย์ประชุม 10 ไร่ และพื้นที่จอดรถ 55 ไร่ ซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง 1,000 คัน ซึ่งถือเป็นศูนย์ประชุมใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก


โดยในศูนย์ประชุมสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 hall ซึ่งศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา พร้อมรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ในทุกรูปแบบและศูนย์ประชุมดังกล่าวยังอยู่ใกล้กับเมืองพัทยาและพร้อมรองรับการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเศรษฐ์กิจด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกอีกด้วย
สัมภาษณ์นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชเมืองพัทยา

 

Post Author: admin