“สานต่อ รักษ์พอเพียง” สืบสานพระราชปณิธานพ่อ

“สานต่อ รักษ์พอเพียง” สืบสานพระราชปณิธานพ่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ปทุมธานี เตรียมจัดงาน “สานต่อ รักษ์พอเพียง”เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี


นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “การจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้จัดต่อเนื่องมาทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขและการแสดงถึงความรักความห่วงใยความปรารถนาดี การจัดงานครั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ดังพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยเฉพาะด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามฤดูกาลที่นำมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย และต้นไม้ พันธุ์ไม้นานาพรรณ รวมกว่า 100 ร้านค้า จากเกษตรกรตัวจริง”


เรียนรู้ “สานต่อ รักษ์พอเพียง” เรียนรู้เส้นทางความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อจากหลากหลายเรื่องราวที่พร้อมนำเสนอให้ทุกคนที่เข้ามาชมได้สัมผัสถึงความรักความห่วงใยที่พ่อมีให้ลูกๆ มาตลอด 70 ปี เพื่อให้เป็นพลังใจร่วมสืบสานพระราชปณิธานจากสิ่งที่พ่อทำไว้
รักเกษตรรักพอเพียง จากคนต้นแบบผ่านหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น …“รักเกษตรผลิตผักสลัดอินทรีย์” เรียนรู้วิธีสร้างสุขกับอาชีพปลูกผักสลัดอินทรีย์ จาก 2 วิศวกร ป.โท คุณอภิชาต ศุภจรรยารักษ์ และคุณศิริพรรณ คำแน่น… …“รักดิน ดูแลดิน สร้างอาหารให้พืช” เรียนรู้และเข้าใจหลักสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดิน และการสร้างจุลินทรีย์เพื่อสร้างเป็นอาหารให้แก่พืช จากอาจารย์ปรีชา บุญท้วม ปราชญ์เกษตรผู้นำดินหอมแห่งเขาชะเมา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ระยอง… …“ผักจิ๋วแต่แจ๋ว (ไมโครกรีน)” อาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เรียนรู้การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการเพาะ การดูแล และการเก็บเกี่ยว…


…“สวนเกษตรครึ่งไร่พึ่งตนเอง” จากอดีตมนุษย์เงินเดือน เลือกลาออกทิ้งงานประจำกลับเมืองจันท์เนรมิตที่ครึ่งไร่ ทำกินตามแนวเกษตรพอเพียง เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน การบริหารจัดการพื้นที่ สร้างความมั่นคง อย่างพอเพียง พบเกษตรกรคู่รัก คุณฌาณิสา แก้วอยู่ และคุณเกรียงศักดิ์ บุญขุนยัง… และอีกหลายวิชา “เลี้ยงปูนาสร้างอาชีพ” “ไก่อารมณ์ดีสร้างรายได้” “กำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติ” “วนเกษตรสร้างอาชีพ” “คุกกี้มะนาวสื่อรัก” “รักต้นไม้ เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช” “ดอกไม้สมุนไพรดับกลิ่นเพื่อสุขภาพ” “การทำฮอร์โมนจากหัวไชเท้า” เป็นต้น
สนุกเพลิดเพลิน พร้อมสาระความรู้ ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษเพื่อมอบให้คนที่คุณรักเป็นของขวัญจากใจ เพลิดเพลินและสนุกกับการแสดงในวิถีเกษตร และบทเพลงแห่งรักมากมาย
ชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ราคาพิเศษ !!! พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ


เอาใจคนรักการช้อป อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ข้าว ปลา อาหารอินทรีย์ปลอดภัย ต้นไม้ พรรณไม้ และพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อดูแลตนเองและคนที่เรารัก จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน กม.46-48 ตรงข้าม รพ.การุญเวช (นวนครเดิม) จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 หรือคลิกดูที่www.wisdomking.or.th และทาง facebook/ Instagram:wisdomkingfan และ Line: @wisdomkingfan
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ กล่าวทิ้งท้ายว่า “อยากเชิญชวนประชาชนและเยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้ความสำคัญของการเกษตร ความสุขในวิถีเกษตร และร่วมสร้างสรรค์การทำความดีเพื่อแผ่นดิน ตามวิถีแห่งตน และสืบสานงานที่พ่อรัก เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความดีงามนั้นสืบทอดได้”

Post Author: admin