งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๒๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชพระราชทานชาติไทย

งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๒๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชพระราชทานชาติไทย ธนบุรี ๒๕๐+ ครั้งที่๑๐

 

รฦกธนบุรี ๒๕๐+ ครั้งที่๑๐
ภายใต้ชื่อ “อรุณรุ่ง ที่วัดอรุณ”
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต ประธานจัดงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๒๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชพระราชทานชาติไทย ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
โดยมี พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ (ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช อาภากร (ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร) พลเรือเอก คำรณ นุชนารถ(ที่ปรึกษามูลนิธิฯ) นายสมศักดิ์ เหมไพเราะ (ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่)ได้ร่วมจุดเทียนบวงสรวงดวงพระวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณมณฑลพิธีหน้าโบสถ์น้อย ณ.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
และคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม ดารานักแสดง) เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงเช่นกัน

ภายในงานวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรมอาทิเช่น ทัศนศึกษาสัญจร”ตามรอยพระเจ้าตากจากความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวรโดยคุณ ธีรนันท์ ช่วงพิชิต เป็นวิทยากรนำชม ” จัดนิทรรศการแกลอรี่ภาพ “วิถีฝั่งธน คนกรุงเก่า”
ภาพธนบุรีในอดีต ประมาณ100 ภาพ ที่เตรียมจัดทำหนังสือ รฦกธนบุรี๒๕๐+
จัดเสวนาเรื่อง “เปิดศักราช เพื่อสร้างชาติ” โดย ดร.จุฬิศพงษ์ จุฬารัตน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ดร.จิราธร ชาติศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย คุณสุดารา สุจฉายา
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม การแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการราชดำเนิน
สัประยุทธศิลป์ถิ่นสยาม โดยคณะศิษย์กตัญญูรักษ์ธนบุรี
ในส่วนงานกิจกรรมวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
จัดแสดงการละเล่น “กระตั้วแทงเสือ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
จัดเสวนา ๑.เรื่อง “บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การค้นพบใหม่ที่กรุงเบอร์ลิน”โดย ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รศ.เรไร ไพรวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ร.ศ ดร.เรไร ไพรวรรณ อาจารย์ราชภัฏธนบุรีเป็นผู้เเปลเเละเรียบเรียง
๒.เรื่อง “นาฏยศิลป์สมัยพระเจ้าตากที่ถูกลืม” โดย รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุข
ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ดำเนินรายการ
ปิดท้ายงานด้วย การเเสดงละครหลวงในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ตอนพระมงกุฏ พระลบจับม้าอุปการ นำท่าการเเสดงละครในสมัยพระองค์ท่านมาเเสดง
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเเละมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกันเเสดงเป็นครั้งเเรก
ตลอดงานมีการออก ร้านจำหน่ายอาหาร ที่แสดงออกถึงภาพแทนกลุ่มชนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เช่น อาหารมอญ อาหารฝรั่ง อาหารแขกหลากกลุ่ม อาหารจีนและตลาดย้อนยุค
รวมถึงจำหน่ายสินค้า สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนฝั่งธนบุรี รวมประมาณกว่า ๖๐ร้านค้า ติดตามรายละเอียดการจัดงานที่ผ่านมาได้ที่ face book มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Post Author: admin