ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา สวทท.รุ่น ๖๙ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา สวทท.รุ่น ๖๙ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

รดน้ำดำหัว ขอพร อ.วีระ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ และ อ.ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ
คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร อ.วีระ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ และ อ.ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย และเพื่อเป็นศิริมงคลของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ คุณนก-บริพันธ์ ชัยภูมิ, ดร.นำชัยชนะ ดีวิ, ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์, พ.ต.อ.สิทธิพล ครุฑสิงห์, อ.สรนันท์ ร เอกวัฒน์, อ.เสน่ห์ พึ่งทอง, อ.ถวิล ปานศรี, อ.ยอดลิขิตจิตสัมผัส(ยอดแก้ว ทับทอง),

คุณพรลพัชร นรารัตน์วันชัย, นายศุภกร เอี่ยมสนธิ ฯลฯ พร้อมทั้ง ศิลปินนักลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา, น้ำผึ้ง พรพะเยา, รุ่ง รัชนี สมาชิก จนท.สวทท. อีกทั้งสื่อมวลชนฯ ร่วมรดน้ำ ขอขมา ขอพร ท่านนายกฯ และผู้อาวุโสของสมาคมฯ บรรยากาศในงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทุกคนต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ตามแนวคิดรัฐบาลได้เชิญชวนให้แต่งกายชุดไทย หรือผ้าไทย ไฮไลท์ของงานที่ทุกคนรอคอยคือการรดน้ำดำหัวขอพรท่านนายกสมาคมฯ ปิดท้ายอย่างประทับใจด้วยพรจากท่านนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเสียงเพราะๆ จากศิลปินนักร้องลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา สวทท.๖๙ ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านมา

 

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน

Post Author: admin